De Commissies

De MSCK heeft vier statutaire commissies:

  • Stafcommissie Financiën
  • Stafcommissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V)
  • Stafcommissie Onderwijs en Wetenschap (O&W)
  • Stafcommissie Medisch Specialisten in Dienstverband (DV)

Commissieleden

Martijn Weisfelt

Martijn Weisfelt

Neuroloog (voorzitter)

Stafcommissie financiën

Niels de Korte

Niels de Korte

Chirurg (voorzitter)

Stafcommissie K&V

Marco Goeijenbier

Marco Goeijenbier

Intensivist (voorzitter)

Stafcommissie O&W

Maarten Kok

Maarten Kok

SEH arts (voorzitter)

Stafcommissie DV